Het Bewonersplatform Ursel inZICHT

Laten we onszelf eerst eens voorstellen.
Wel, de gemeente Knesselare wenste de bewoners van deelgemeente Ursel meer te betrekken in hun beleids- en dorpsontwikkelings-plannen. Daarom werd in 2008 met het BEWONERSPLATFORM, later URSEL inZICHT (UIZ) genoemd, een samenwerkingsoverkomst ondertekend.
Die bewonersgroep, wij dus, bestaat uit enthousiaste Urselse vrijwilligers die op regelmatige basis samenkomen om er de noden en verzuchtingen van Ursel te bespreken, acties te plannen en fungeren als structureel aanspreekpunt voor het gemeentebestuur.
De groepsleden zetten zich dus in voor het algemeen belang van Ursel en zijn bewoners, en derhalve fungeert UIZ als klankbord bij de beleidsmensen in Knesselare van wat in het dorp leeft. In die dialoog is UIZ noch partij-, noch politiek gebonden.
Wens jij, als nieuwe Urselnaar, ons beter te leren kennen, wens je een duidelijker zicht te krijgen in wat UIZ drijft,
vraag ons dan naar URSEL BOVENAL, dat is het krantje van Ursel inZicht.
Ook op onze facebookpaging, Ursel In Zicht, kan je terecht voor informatie.
Of zijn er gewoon probleempjes waar je vooralsnog geen raad mee weet…
dan kan je altijd terecht bij iemand van onze medewerkers.

Medewerkers:
– Eric De Cooman (algemene coördinatie)
– Ronny D’hooge (secretariaat)
– Piet Lips (penningmeester)
– Werner Roelandts (Ursel Bovenal)
– Marc D’hooge
– Katrien Claeys
– Tony De Smet
– Conny Van Daele
– Hilde Van Quekelberghe
– An Verheye
– Mathias D’hooge
– Hannes Speeckaert

watch The Bye Bye Man 2017 movie online now